Начало / Новини

  • A+
  • A
  • A-

Удължаване на Временните препоръки за намаляване на международното разпространение на диви полиовируси

13 май 2015

На 5 май 2014 г. Генералният Директор на СЗО обяви международното разпространение на диви полиовируси през 2014 г. за спешност за общественото здравеопазване от международно значение по смисъла на МЗП 2005, публикува Временни препоръки за намаляване на разпространението на диви полиовируси и поиска оценяване на ситуацията от Комитета по спешност на всеки 3 месеца.

През месец април 2015 г. се проведе Петата среща на Комитета по спешност. Основавайки се на препоръките на Комитета и на докладите, изготвени от засегнатите държави, Генералният Директор на СЗО удължи срокът на Временните препоръки от май 2015 г. Повече прочетете тук.

Накратко

Държави, изнасящи диви полиовируси

Афганистан

Пакистан

Държави, заразени с диви полиовируси без износ в момента

Камерун

Екваториална Гвинея

Нигерия

Сомалия

Държави, които не са вече заразени с диви полиовируси, но остават уязвими от международно разпространение

Етиопия

Ирак

Израел

Сирия


Държави свободни от полиомиелит

Тъй като няма специфични Временни препоръки за пътуващи от държави, свободни от полиомиелит, тези, които пътуват за държави, засегнати от полиовируси се съветват да спазват препоръките, описани в International Travel and Health.
 
Източник:www.who.int