Начало / Новини

  • A+
  • A
  • A-

По пътя към ерадикацията на полиомиелит: 3 години без див полиомиелит в Нигерия

10 септември 2019

През август 2019 г. в Нигерия успешно е преминат 3-годишен период без регистриран случай на див полиовирус. Това дава възможност за започване на процедура от световната здравна организация (СЗО) за евентуално сертифициране на целия африкански регион на СЗО като регион, свободен от полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, Август 2019 г., достъпен на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/08/polio-news-201908-en.pdf